Kadra


mgr Kamila Erlich (nauczyciel j.angielskiego)

Personel Przedszkola Słoneczko zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci. Kadra pedagogiczna składa się z młodych wykształconych,  wrażliwych kreatywnych ludzi z wysoką kulturą osobistą. Nauczycielki cały czas doskonalą swoje umiejętności, biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, metodycznych oraz warsztatach praktycznych. Panie poprzez swoją kompetencję oraz zaangażowanie w pracy tworzą solidny fundament w kształtowaniu się małego dziecka.

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywacja oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb.

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Agnieszka Pasieka, pedagog, studia z opieki i wychowania, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, podyplomowe studia z zarządzania oświatą.